Dutch

Blockchain en het PGB: Workflow, Innovatie en Uitdagingen

Een visie over het gebruik van de blockchain in de zorg

Bas Geertsema

De achilleshiel van elk systeem dat gebaseerd is op cryptografische elementen is de enorm belangrijke rol die privésleutels hebben binnen het systeem. Een privésleutel is de enige manier voor een entiteit om zichzelf te identificeren en aanspraak te kunnen maken op de zorgmunten, contracten, overeenkomsten, etc. Als de privésleutel om wat voor reden dan ook kwijtraakt dan is er geen enkele technische mogelijkheid om bijvoorbeeld het PGB budget nog uit te geven. Het beheren en bewaren van de sleutels, key management, is daarom een essentieel component van het systeemontwerp.

Blockchain en het PGB: Factureren en Uitbetalen

Een visie over het gebruik van de blockchain in de zorg

Bas Geertsema

Hoe kunnen we het concept van een digitale valuta overzetten naar het PGB? We kunnen, net als de Bitcoin, een digitale munt introduceren in de PGB blockchain. We noemen die, bijvoorbeeld, de zorgmunt. Maar wat is de waarde van deze munt?

Blockchain en het PGB: Privacy

Een visie over het gebruik van de blockchain in de zorg

Bas Geertsema

Digitale sleutels worden op de PGB blockchain niet alleen gebruikt ter identificatie, maar ook om gevoelige (identiteits)gegevens verborgen te houden. Gegevens die in verband staan met een entiteit worden als ‘feiten’ (in het engels claims) gerepresenteerd in de PGB blockchain.

Blockchain en het PGB: Digitale Zorgmunt

Een visie over het gebruik van de blockchain in de zorg

Bas Geertsema

Hoe kunnen we het concept van een digitale valuta overzetten naar het PGB? We kunnen, net als de Bitcoin, een digitale munt introduceren in de PGB blockchain. We noemen die, bijvoorbeeld, de zorgmunt. Maar wat is de waarde van deze munt?

Blockchain en het PGB: Introductie

Een visie over het gebruik van de blockchain in de zorg

Bas Geertsema

De blockchain is een fascinerende techiek die tegelijkertijd moeilijk te vatten kan zijn voor niet-ingewijden. Het ontwerp van een blockchain is sterk verstrengeld met de toepassing ervan en dit maakt het voor beleidsmakers, managers en ondernemers niet eenvoudig om te bepalen wat de mogelijkheden van een blockchain zijn en hoe dit effectief kan worden ingezet. Ter inspiratie beschrijf ik in een vijfdelige serie hoe een blockchain meerwaarde kan hebben voor de uitvoer van het Persoonsgebonden Budget (PGB).